NEDERLANDS - 2

 Hoe gaan we tewerk ? 

Alpha LO en zijn vrienden bieden de volgende benadering:
1. een cirkel van 10 tot 20 deelnemers
2. De ontmoeting van de deelnemers gebeurt op een vooraf afgesproken plaats en daar gaat iedereen in een cirkel zitten.
3. Elk om beurt nemen de deelnemers het woord en stellen één of twee "punten"  voor, waarvan hij/zij denkt, dat die belangrijk zijn (carpooling, hulp onder welke vorm dan ook, materiaal uitwisselen, enzov) en terwijl de ene zijn idee aanbrengt, kunnen de anderen een antwoord of oplossing voorstellen.
4. In een tweede cirkelgesprek wordt het delen aangehaald : elk stelt iets voor en hoe hij een dienst, kennis, materiaal, enzv., met iemand anders in die cirkel kan delen. Iedereen neemt deel aan dat gesprek om zo de uitwisseling beter te plaatsen: wie doet wat, wie krijgt dit object enzov.
5. In de derde ronde drukt iedereen om beurt zijn dankbaarheid uit voor de dingen of de steun die hij/zij al kreeg tijdens een vorig cirkelgesprek. 
Het is goed om deze uitwisselingen, zowel materieel als ivm diensten op te schrijven en dit kan gebeuren door één van de deelnemers die dan daarna de lijst doorstuurt naar de andere deelnemers. Op die lijst kunnen ook de adressen, telefoonnummers, e-mail adressen enzvo van alle deelnemers opgenomen worden.
Alles is gratiser komt geen geld bij te pas.